Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiec

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiec
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-21
Kod CPV 452360000 Wyrównywanie terenu
452333208 Fundamentowanie dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324604 Roboty sanitarne
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122007 Usuwanie powłoki gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2831979