USŁUGI Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA MIEJSC ZIMOWEGO DOKARMIANIA WRAZ Z POSEZONOWĄ KONSERWACJĄ BROGÓW W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE”.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł USŁUGI Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA MIEJSC ZIMOWEGO DOKARMIANIA WRAZ Z POSEZONOWĄ KONSERWACJĄ BROGÓW W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE”.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-01
Kod CPV 508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
771000001 Usługi rolnicze
900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Numer wyniku 2816731