Świadczenie usług dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie ubezpieczeń.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usług dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie ubezpieczeń.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-04-01
Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665161001 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665151004 Usługi ubezpieczenia od ognia
665141100 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer wyniku 2816611