1.Automatyczna linia do produkcji modułowych, antystatycznych systemów opakowań: Automatyczny system wycinająco – bigujący, Breaker, Automatyczny system nadruku, Mo-duł wzmacniania, Automatyczny system zaginająco - klejący, Automatyczny paletyzator; 2.System informatyczny do zarządzania nowymi produktami

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł 1.Automatyczna linia do produkcji modułowych, antystatycznych systemów opakowań: Automatyczny system wycinająco – bigujący, Breaker, Automatyczny system nadruku, Mo-duł wzmacniania, Automatyczny system zaginająco - klejący, Automatyczny paletyzator; 2.System informatyczny do zarządzania nowymi produktami
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Paczków
Data publikacji 2020-03-19
Data składania ofert 21/04/2020
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Numer przetargu 2804904