Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - Gospodarka odpadami

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Teren Nadleśnictwa Bogdaniec.
Data publikacji 2020-02-27
Data składania ofert 06/03/2020
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 776100009 Usługi zakładania pułapek
Numer przetargu 2782618