Zaprojektowanie i budowa zaplecza technicznego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i budowa zaplecza technicznego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2020-02-04
Data składania ofert 17/02/2020, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712220000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 2760339