Usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego: Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – etap I, przewidzianego do realizacji w latach 2019–2023 przy ...

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego: Aglomeracja Poznań: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Wiśniowej – etap I, przewidzianego do realizacji w latach 2019–2023 przy ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2020-02-04
Data składania ofert 11/02/2020, Godzina 08:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713180000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
Numer przetargu 2760320