Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – etap III

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – etap III
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2020-02-04
Data składania ofert 16/03/2020, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451130002 Roboty na placu budowy
Numer przetargu 2760306