„Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Jawor
Data publikacji 2020-02-04
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 2760281