Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości maksymalnej 25 000 Mg z podziałem na zadania.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości maksymalnej 25 000 Mg z podziałem na zadania.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-02-04
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 905330002 Usługi gospodarki odpadami
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer wyniku 2760253