Instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki–Słonice, od km 53,500 do km 81,877 (...) oraz od km 81,877 do km 128,680 (...)

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki–Słonice, od km 53,500 do km 81,877 (...) oraz od km 81,877 do km 128,680 (...)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-02-04
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143107 Układanie kabli
453123309 Montaż anten radiowych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452341007 Budowa kolei
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
500000005 Usługi naprawcze i konserwacyjne
Numer wyniku 2760221