Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany.”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany.”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2020-02-04
Data składania ofert 25/02/2020, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 325620000 Kable światłowodowe
325200004 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331309 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
Numer przetargu 2760217