Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Strzelno
Data publikacji 2020-02-04
Data składania ofert 18/02/2020, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 441600009 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
484210005 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
Numer przetargu 2760115