Sukcesywna dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów, leków do terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu lekowego finansowanego ze środków NFZ na ...

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywna dostawa leków stosowanych w terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów, leków do terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu lekowego finansowanego ze środków NFZ na ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2020-02-04
Data składania ofert 04/03/2020, Godzina 12:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 336000006 Produkty farmaceutyczne
336933007 Środki leczenia uzależnień
336100009 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Numer przetargu 2760102