„Roboty remontowe elektryczne – prace polegające na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii oraz utrzymanie całodobowego pogotowia elektrycznego w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Roboty remontowe elektryczne – prace polegające na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii oraz utrzymanie całodobowego pogotowia elektrycznego w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
507110002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
Numer wyniku 2759912