Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452623004 Betonowanie
452361104 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Numer wyniku 2759902