Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek) szpitalnych.

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek) szpitalnych.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
Numer wyniku 2759901