Budowa drogi leśnej Nr 31 wg DSD na ternie leśnictwa Zabrody i Wola Świdzińska odcinek II od km 0+540 do km 1+414

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi leśnej Nr 31 wg DSD na ternie leśnictwa Zabrody i Wola Świdzińska odcinek II od km 0+540 do km 1+414
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2759900