Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2759881