Dostawa akcesoriów, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa akcesoriów, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
384370007 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Numer wyniku 2759878