Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 345227009 Łodzie z napędem pedałowym
345226008 Łodzie wiosłowe
345214009 Łodzie ratunkowe
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454422009 Nakładanie powłok antykorozyjnych
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454310007 Kładzenie płytek
454312009 Kładzenie glazury
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454211500 Instalowanie stolarki niemetalowej
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
454100004 Tynkowanie
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312101 Instalowanie wentylacji
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453230007 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
453210003 Izolacja cieplna
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452626203 Ściany nośne
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452623509 Betonowanie bez zbrojenia
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
452622209 Wiercenie studni wodnych
452622106 Fundamentowanie
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452614204 Uszczelnianie dachu
452614101 Izolowanie dachu
452613007 Kładzenie zaprawy i rynien
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452551103 Roboty budowlane w zakresie studni
452434006 Roboty w zakresie budowy plaż
452420005 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
452421006 Budowa infrastruktury sportów wodnych
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452110009 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
452111000 Roboty budowlane w zakresie domów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2759876