Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
452521205 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324305 Roboty w zakresie uzdatniania wody
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2759866