Dostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
323421003 Słuchawki
391600001 Meble szkolne
487000005 Pakiety oprogramowania użytkowego
Numer wyniku 2759853