Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych

Ubezpieczenia

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665164004 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
665161001 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665154007 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
665154117 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej
665141100 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer wyniku 2759811