WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” - PRZY UL. BOCZNEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” - PRZY UL. BOCZNEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2759809