Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 260/1, 260/2, 352/2, 353/9, 355/2, 356/2, 399/2, 401/3, 402/1, 257/2, 259/6, 259/13 /obręb Krynica Wieś/, km 0+000 – 0+330 w Krynicy-Zdroju

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 260/1, 260/2, 352/2, 353/9, 355/2, 356/2, 399/2, 401/3, 402/1, 257/2, 259/6, 259/13 /obręb Krynica Wieś/, km 0+000 – 0+330 w Krynicy-Zdroju
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2759803