Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 2759777