Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych adaptacji sali konferencyjnej na potrzeby Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - systemu spektrometrii mas w budynku CBP zlokalizowanym przy ul. Banacha 1B w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-124/2019

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych adaptacji sali konferencyjnej na potrzeby Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - systemu spektrometrii mas w budynku CBP zlokalizowanym przy ul. Banacha 1B w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-124/2019
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
713000001 Usługi inżynieryjne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
Numer wyniku 2759766