„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer wyniku 2759730