Przedmiotem zamówienia były: usługi transportu osób – dzieci i młodzieży dla uczestników projektu „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.01.00-00-T220/18, 4 części

Usługi transportowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Przedmiotem zamówienia były: usługi transportu osób – dzieci i młodzieży dla uczestników projektu „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.01.00-00-T220/18, 4 części
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 601120006 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Numer wyniku 2759691