Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 942 w miejscowościach Bystra i Meszna w Gminie Wilkowice

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 942 w miejscowościach Bystra i Meszna w Gminie Wilkowice
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
713180000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2759687