Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-02-04
Kod CPV 313212107 Kabel niskiego napięcia
312111009 Tablice do aparatury elektrycznej
325000008 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
325621001 Kable światłowodowe do przesyłu informacji
325210001 Kable telekomunikacyjne
323431000 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
323424006 Sprzęt nagłaśniający
323423005 Mikrofony i zestawy głośnikowe
322700006 Cyfrowa aparatura nadawcza
322400007 Kamery telewizyjne
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
486260002 Grupujące pakiety oprogramowania
Numer wyniku 2759650