Dostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami ...

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 14/02/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 316822105 Aparatura i sprzęt sterujący
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
384365005 Mieszadła mechaniczne
383110008 Wagi elektroniczne i akcesoria
421221001 Pompy cieczowe
487710003 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
Numer przetargu 2757100