Modernizacja stacji 110/SN kV Września Sokołowo, Mosina, Iłówiec, Bojanowo, Sieraków i Sołacz w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja stacji 110/SN kV Września Sokołowo, Mosina, Iłówiec, Bojanowo, Sieraków i Sołacz w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 13/02/2020, Godzina 09:15
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
313000009 Drut i kabel izolowany
313200005 Kable energetyczne
313210002 Linie energetyczne
311000007 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
311700008 Transformatory
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453154002 Instalacje wysokiego napięcia
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
713000001 Usługi inżynieryjne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer przetargu 2757088