Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. PLNE na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej

Ciepłownictwo

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. PLNE na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2020-01-31
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
716313003 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2757087