Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kozy – 2 części: część 1: odbiór odpadów komunalnych, część 2: obsługa i wyposażenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kozy – 2 części: część 1: odbiór odpadów komunalnych, część 2: obsługa i wyposażenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Kozy
Data publikacji 2020-01-31
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 2757085