04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) – Etap I podetap IB oraz Etap II

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł 04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) – Etap I podetap IB oraz Etap II
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 11/03/2020, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143107 Układanie kabli
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452341203 Roboty w zakresie kolei miejskiej
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
452133109 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 2757060