Zad. 5 „Budowa instal. termicznej hydrolizy osadu” Zad. 6 „Budowa instal. do usuwania azotu” Zad. 7 „Budowa instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. Proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zad. 5 „Budowa instal. termicznej hydrolizy osadu” Zad. 6 „Budowa instal. do usuwania azotu” Zad. 7 „Budowa instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. Proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 28/02/2020, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452521205 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 2757055