Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Batowice
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 12/02/2020, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452360000 Wyrównywanie terenu
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451200004 Próbne wiercenia i wykopy
451220008 Próbne wykopy
451210001 Próbne wiercenia
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 2757053