Renowacja zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – etap I

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Renowacja zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – etap I
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Żory
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 12/02/2020, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453311100 Instalowanie kotłów
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 2757040