Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert 14/02/2020, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 325200004 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452133202 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 2757035