Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPOWSL na lata 2014–2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPOWSL na lata 2014–2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2020-01-31
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 731100006 Usługi badawcze
Numer wyniku 2757008