Przebudowa ul. Szeherezady w Łodzi

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ul. Szeherezady w Łodzi
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2020-01-31
Data składania ofert Termin nie uwzględniony w treści ogłoszenia; tygodniowy okres składania ofert nadany przez serwis
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 2756994