DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Z PODZIAŁEM NA PAKIETY

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Z PODZIAŁEM NA PAKIETY
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 331960000 Pomoce medyczne
331923005 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
331921209 Łóżka szpitalne
331241006 Urządzenia diagnostyczne
331232103 Urządzenia do monitorowania czynności serca
331110001 Aparatura rentgenowska
Numer wyniku 2756955