Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym Al. Św. Jana Pawła II (dawniej ul. Walki Młodych)” w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym Al. Św. Jana Pawła II (dawniej ul. Walki Młodych)” w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2756943