Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 374400004 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
390000002 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer wyniku 2756941