„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2756938