„Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Legnicy”

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Legnicy”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 2756923