Budowa parkingu, chodnika, zjazdu wraz z budową infrastruktury technicznej: studni chłonnej z przykanalikiem i wpustami, instalacji - linii kablowej oświetleniowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 597/8, 599/2, 607/1, 608/1 (położonych w obr. 0007 - Ścianka) przy ul. Ekologicznej i ul. Transportowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2019.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa parkingu, chodnika, zjazdu wraz z budową infrastruktury technicznej: studni chłonnej z przykanalikiem i wpustami, instalacji - linii kablowej oświetleniowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 597/8, 599/2, 607/1, 608/1 (położonych w obr. 0007 - Ścianka) przy ul. Ekologicznej i ul. Transportowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2019.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2756914