„Utrzymanie oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Bielsko-Biała, w pełnej sprawności technicznej, zapewniającej oświetlenie w okresie od zmroku do świtu”

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utrzymanie oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Bielsko-Biała, w pełnej sprawności technicznej, zapewniającej oświetlenie w okresie od zmroku do świtu”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 502321001 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Numer wyniku 2756879